ราคาค่าบล็อกทองคำ ARR Gold TradingImage Product Weight Unit Price Of Block Unit Price
0.1 Oz ทองแท่ง 99.99% 0.1 Oz 200 Baht
0.5 Oz ทองแท่ง 99.99% 0.5 Oz 200 Baht
1 Oz ทองแท่ง 99.99% 1 Oz 200 Baht
100 G ทองแท่ง 99.99% 100 G 200 Baht
1 Kg ทองแท่ง 99.99% 1 Kg 1,500 Baht